Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Předem velice děkujeme i za menší částky, neboť právě množství kapek může společně vytvořit silný proud.