Plán akcí 1-6/2020 

AKCE POSÁDKY VLČAT:

LEDEN
30.1.2020 Prémiovka: Příprava na Nymburskou plácačku
 
ÚNOR
Jarní prázdniny 22.2.–1.3.2020 nebudou schůzky ani akce
14.2.2020 Nymburská plácačka
 
BŘEZEN
7./8.3.2020 Brigáda VZ
21.3.2020 1. jarní celodenní výprava
 
DUBEN
9.–12.4.2020 Velikonoční Robinsonáda – Jičín
24.4.2020 Oheň sv. Jiří
25.4.2020 Závody vlčat a světlušek
 
KVĚTEN
16.5.2020 Vodácký výcvik - loděnice
 
ČERVEN
Akce s rodiči
Brigáda VZ a loděnice
 

AKCE POSÁDKY SKAUTŮ:

LEDEN
25.1.2020 - Příběh skautingu

ÚNOR
Jarní prázdniny 22.2.-1.3.2020 – nebudou schůzky ani akce
1.2.2020 - Ledová Praha + bazén

BŘEZEN
21.3.2020 - 1. jarní celodenní výprava
7/8.3.2020 - Brigáda VZ


DUBEN
9. - 12.4.2020 - Velikonoční robinsonáda - Jičín
24.4.2020 - Oheň sv.Jiří
25.4.2020 - Závody vlčata a světlušek 
– skauti budou pomáhat na stanovištích

KVĚTEN
7. - 10.5.2020 - Splutí řeky (Vltava... dle možností) 
14.5.2020 - Květinový den
23/24.5.2020 - Brigáda loděnice


ČERVEN
Akce s rodiči 
Brigáda VZ a loděnice
LEDEN
Příběh skautingu – 25.1.2020
– pravděpodobně celodenní akce skautů
– možnost prezentace loňského Jamboree, možno domluvit s dcerou Chobota
– přednášku/posezení s Vezírem zkusí domluvit Martina.
? Akce vlčat – možnost návštěvy psího útulku
ÚNOR
Jarní prázdniny 22.2.-1.3.2020 – nebudou schůzky ani akce
Ledová Praha + bazén – 1.2.2020
– celodenní akce skautů
– dopoledne návštěva muzeí... odpoledne bazén
– kartičky na Ledovou Prahu vyzvedne David
? Akce vlčat – mohou jet se skauty do Prahy i na bazén, ale program mít nezávazně na nich
BŘEZEN
1. jarní celodenní – 21.3.2020
– celodenní výprava skautů
– lokace mimo Poděbrady (Kersko, maloskalsko apod...)
Brigáda VZ – 7./8.3.2020
– interiér – dokončení rekonstrukce – věšáky, botník, lišty, dlažba, kuchyň
– exteriér – nátěr klubovny, plevelení chodníku, křoviny v okolí...
– možno věnovat se tomu i na schůzkách.
? Akce vlčat – mohou jet se skauty, program však oddělený
 
oddílová rada č.9
pátek 3.1.2020
zapsal/a: David
 
Výlet s Tyčkou – 14.3.2020
– akce oddílové rady, Tyčkův dárek k narozeninám
DUBEN
Sraz vodních skautů – 3 - 5.4.2020
– pro členy OR, v Opavě
Velikonoční robinsonáda - Jičín – 9-12.4.2020
– klubovnu v Jičíně máme již zarezervovanou
– ve městě je bazén, počítá se tedy s jeho návštěvou
Oheň sv.Jiří – 24.4.2020
– na loděnici, středisková akce + budou pozvány oddíly, co pojedou na závody
Závody vlčata a světlušek – 25.4.2020
Skare – 29.4.-3.5.2020
– akce pro zájemce, účast se bude řešit dle časových možností vedoucích
KVĚTEN
Voda pro skauty + OR – 7.5. - 10.5.2020
Květinový den – středa 14.5.2020
Brigáda loděnice – 22/23.5.2020
– stojany pro lodě...
Skok – 21. - 24.5.2020
– Martina prověří termín u Chiakseho a obsazenost loděnice
? Akce vlčat
ČERVEN
Akce s rodiči ?
– padl návrh jet na vodu
Brigáda VZ a loděnice