Naše činnost

Základním kamenem našeho programu jsou oddílové schůzky, vlčácké schůzky se konají každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin v klubovně na Skupici, skauti se scházejí každé úterý od 17:00 do 19:00h v klubovně ve Vekém Zboží. Náplní schůzek jsou hry a poznávání okolí opět formou her. Schůzky se odehrávají  v klubovně a v jejím blízkém okolí.

Naší další činností jsou akce, které pořádáme zpravidla dvě v měsíci. Jedná se o vycházky do přírody, jednodenní i vícedenní výpravy. Na výpravy vícedenní (zpravidla třídenní) vyrážíme o podzimních a velikonočních prázdninách.

    
 

Vyvrcholením naší celoroční činnosti je tábor. Na tábor jezdíme většinou v červenci, nicméně někdy nás situace může donutit uspořádat tábor déle, třeba i v srpnu. Tábor si většinou stavíme i bouráme sami, staráme se i o celý jeho chod vlastními silami (vaření, praní, zásobování potravinami...) i když samozřejmě nepohrdneme jakoukoli pomocí rodičů a přátel.